Properate värderingsinstitut

Värderingsinstitutet Norra AB byter namn till Properate.

The Proper Rate - det korrekta värdet. Det är basen i vårt nya namn och kärnan i vårt arbete. Ända sedan starten har vi arbetat med fastighetsvärdering. Då som Värderingsinstitutet Norra AB - nu som Properate.

Under nytt namn erbjuder vi, precis som tidigare, fastighetsvärdering, teknisk besiktning samt analys, information och juridisk rådgivning i fastighetsrelaterade frågor.

Med huvudkontor i Katrineholm och lokal förankring i hela Mälardalen och längst Norrlandskusten värderar vi fastigheter över hela Sverige.

Till Properate.se

Norrbotten | Västerbotten | Västernorrland | Gävleborg | Dalarna | Uppsala län | Västmanland | Örebro län | Södermanland | Region Norrköping

Properate utför värdering av följande fastigheter

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.